Creatieve Processen

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wat men liefheeft. Nochtans worden verlies, verdriet en rouw vaak genegeerd en ontkend. Zeker bij kinderen. 'Kinderen horen immers onbezorgd te zijn.' Toch maken angst, onmacht, kwaadheid en bedreiging evenzeer deel uit van een kinderleven als spel en plezier. De pijn die verbonden zit aan dat verlies is even reƫel en even intens als dat van volwassenen. Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies.